ANUNȚ RECRUTARE EXPERT INFORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Asociația Inceptus România anunță concurs pentru ocuparea postului de EXPERT INFORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ pe o perioadă determinată, până la data 31.12.2023, în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, cod SMIS 157164.
Condițiile de ocupare a postului:
– Educație de specialitate: studii superioare
– Experiență în specialitate: sub 5 ani în implementare de proiecte care vizează resurse umane sau gestionare de resurse umane în ONG/societăți comerciale sau alte entități publice sau private; Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate intelectuală de nivel superior; rezistență la sarcini repetitive; echilibru emoțional; rezistență la stres; respectarea riguroasă a regulilor și instrucțiunilor; capacitate de evaluare și luare decizii; aptitudine generală de învățare; aptitudini de comunicare; aptitudini de a lucra cu documente; asumarea responsabilității; corectitudine, cinste, sociabilitate.
– Alte cerințe: cunoștințe avansate de operare pe calculator.
Atribuții
– Participă la ședințele de implementare cu Echipa de Implementare, personalul administrativ, experții pe Beneficiarului și Partenerului
– Asigură implementarea activității A1.1 Organizarea de activități de informare si consiliere profesională pentru grupul țintă cf. Legii nr. 76/2022 prin realizarea de acțiuni informare și consiliere profesională derulate în cadrul proiectului;
– Pregătesc resursele necesare desfășurării optime a fiecărei sesiuni de informare si consiliere;
– Susține un prim interviu de evaluare a nivelului de motivație și interesului profesional al persoanelor din GT;
– Aplică teste individuale SWS și realizează interpretările pentru persoanele din GT;
– Realizează sesiunile individuale de consiliere cu grupul țintă pe toată perioada de implementare a proiectului,
– Contribuie la dezvoltarea abilității și încrederii în sine a participanților in proiect (persoanelor în căutarea unui loc de muncă) în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera;
– Răspunde de calitatea serviciilor prestate și de respectarea termenelor stabilite pentru rezolvarea acestora;
– Realizează deplasări in interesul proiectului in timpul programului de munca in funcție de necesitățile proiectului;
– Întocmește lunar Rapoarte de activitate în conformitate cu modelul aprobat de către Autoritatea Contractantă;
– Studiază în permanență și respectă legislația în vigoare pentru domeniul său de activitate, instrucțiunile, prevederile ghidurilor POCU, procedurile de implementare și manualul de identitate al POCU;
– Asigură confidențialitatea cu privire la datele personale ale beneficiarilor și la documentele proiectului
– Răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin prin prezenta fișă a postului, prin contractul individual de muncă precum și de respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare în domeniul specific de activitate;
– Îndeplinește alte sarcini atribuite de către Managerul de Proiect.
Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs electronic, prin e-mail la adresa: atelieruldeînvățare@gmail.com până la data de 02.05.2023 ora 16.00.
Dosarul de concurs va cuprinde cel puțin următoarele documente:
– CV format Europass
– Documente justificative care atestă experiența solicitată
– Diplomă studii
– Carte de identitate
Informații suplimentare se pot solicita prin e-mail, la adresa menționată mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *